Köpüklü Yangın Tüpü Yangın tüpü baca temizliği raporu baca temizliği raporu Ev Temizliği Institut rovných příležitostí - Homepage

Osvětová a vzdělávací činnost mezi osobami se zdravotním postižením.
Témata, která umíme!

 

 • Aktuální projevy DISKRIMINACE osob se zdravotním postižením
   
 • FINANČNÍ GRAMOTNOST osob se zdravotním postižením
   
 • Dávky a PŘÍSPĚVKY pro osoby se zdravotním postižením
   
 • Jak získat potřebné rehabilitační a kompenzační POMŮCKY
   
 • POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU při žádostech o ID, příspěvky, dávky a průkazky (včetně sociálního šetření v domácnostech)
   
 • Zvyšování elektronické gramotnosti osob se zdravotním postižením
   
 • PRÁVA PACIENTŮ a jejich uplatňování

 

 

Akreditované kurzy

 

 

 

Základní údaje o ústavu

 

Název: Institut rovných příležitostí, z. ú.
Název v anglickém jazyce: Institute of Equal Opportunities
Právní forma: zapsaný ústav
Datum vzniku: 15. 4. 2014
IČ: 02810204
Adresa sídla: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice

 

IRP je zapsaným ústavem dle zákona č. 89/2012 Sb., který je zapsán ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou U9 ze dne 15. 4. 2014

 

Fakturační údaje:
Název: Institut rovných příležitostí, z. ú.
Adresa sídla: Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
IČ: 02810204
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 3391457369/0800

 

Členové správní rady:
Mgr. Václav Krása
Mgr. Jiří Morávek
Mgr. Pavel Hříbek

 

Členové dozorčí rady:
Lenka Folkeová
Marie Divišová
Jan Chudý

 

Statutární orgán:
Mgr. Michal Dvořák
e-mail: reditel@institutrp.cz
telefon: +420 736 751 200

 

 

O co usilujeme

 

Institut rovných příležitostí (IRP) svými aktivitami podporuje fungování moderní společnosti na principech demokracie, spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu a prosazování práv a zájmů sociálně znevýhodněných skupin občanů. Veřejně prospěšné činnosti a služby této nestátní neziskové organizace jsou zaměřeny zejména na:

 

 • ochranu lidských a občanských práv,
 • vzdělávací a osvětové programy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, odbornou i laickou veřejnost a pro osoby se zdravotním postižením,
 • organizace tematických seminářů, konferencí a informačních kampaní,
 • podpora vytváření rovných příležitostí na všech úrovních - včetně společenského a kulturního života a přístupného bezbariérového prostředí,
 • zajišťování expertních a konzultačních činností v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb, turistického ruchu, vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením,
 • organizace a provádění výzkumů při ověřování stavu integrace a kvality života osob ohrožených sociálním vyloučením a stavu diskriminace sociálně ohrožených skupin obyvatel,
 • partnerství při realizaci projektů, které podporují realizaci cílů IRP.

 

 

Kontakty

 

INSTITUT ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
(budova Pražské teplárenské, a. s.)
telefon: +420 736 751 200
e-mail: reditel@institutrp.cz
www.institutrp.cz

 

Mgr. Michal Dvořák, ředitel IRP
e-mail: reditel@institutrp.cz
telefon: +420 736 751 200

 

 

Dokumenty ke stažení

 

Zakládací listina IRP | Cíle IRP | Předmět činnosti a poskytovaných služeb IRP |
Podmínky poskytování společensky užitečných služeb | Výroční zpráva za rok 2014 | Výroční zpráva za rok 2015 | Výroční zpráva za rok 2016

 

 

Copyrights © 2016 Institut rovných příležitostí, z. ú. Všechna práva vyhrazena.